Uusi laboratorio tuoretuotteiden hengittävyysmittauksiin käytössä

27 Aug Uusi laboratorio tuoretuotteiden hengittävyysmittauksiin käytössä

Amerplastin Tampereen tehtaan yhteyteen on valmistunut uusi tuoretuotteiden hengitysnopeuden mittalaboratorio.  Mitatun tiedon perusteella pakkauksiin lasketaan optimaalinen läpäisyarvo, joka tuotetaan pakkaukseen mikroperforoinnilla. Pakkauksen oikea läpäisy pidentää tuotteiden hyllyaikaa ja siten hyödyttää sekä kaupan alaa, kuluttajia että ympäristöä.

Tammikuussa Amerplast ja PerfoTec BV julkaisivat yhteistyösopimuksen maailman johtavaan teknologiaan, jolla lisätään tuoretuotteiden säilyvyyttä pakkauksissa. PerfoTec BV on kehittänyt ja patentoinut erityisen AMAP (Advanced Modified Atmosphere Packaging)-menetelmän. Amerplastin pitkä kokemus tuoretuotteiden pakkaamisesta mahdollistaa korkeatasoisen pakkaustoimialan yhteistyön.

 

Tuoretuotteiden pakkauksen kokonaisläpäisevyyttä ja siten tuotteiden pidempää säilyvyyttä voidaan kontrolloida pakkausmuovikalvon mikroperforoinnilla. PerfoTec BV:n kehittämä laite mittaa tuoretuotteiden, esim. hedelmien ja vihannesten hengitysnopeutta niiden pakkaus- ja säilöntälämpötilassa. Mittauksen jälkeen PerfoTec-konseptiin kuuluvalla ohjelmistolla lasketaan pakkauksen optimaaliset läpäisyarvot, joilla mitattu tuote säilyy pakattuna pidempään. Pidempi säilyvyysaika saavutetaan mikroperforoituihin pakkauksiin pakatuilla tuoretuotteilla, koska reiät mahdollistavat optimaaliset ja räätälöidyt happi- ja hiilidioksidipitoisuudet pakkauksen sisällä antaen pakatun tuotteen hengittää. PerfoTecin menetelmällä on mahdollista pidentää tuotteiden myyntiaikaa ja siten vähentää jätettä sekä kustannuksia. Tämä hyödyttää niin kauppiaita, kuluttajia kuin ympäristöä, kun hävikkiä syntyy vähemmän.

 

Uusi mittauslaboratorio rakennettiin Amerplastin Tampereen tehtaan yhteyteen. Laboratoriossa Amerplastin koulutettu henkilökunta mittaa asiakkaiden tuotteita, kuten esimerkiksi valmissalaatteja, juureksia ja vihanneksia. Jokaista tuotetta mitataan neljän tunnin ajan tuotteen kuljetus- ja säilytyslämpötilassa. Pitkä analysointiaika takaa olosuhteiden stabiloitumisen ja siten mittaustuloksen oikeellisuuden. Laboratoriossa mitataan tuoretuotteen hapenkulutusta sekä hiilidioksidin tuottamisnopeutta tähän tarkoitukseen kehitetyllä erityisellä mittalaitteella.

Fresh produce respiration rate meter 

Tuotekehityspäällikkö Ann-Mari Ukkonen tutkimassa paprikoita PerfoTecin Fast Respiration Meter-laitteella, joka sijaitsee lämpötilakontrolloidussa kylmäkaapissa  

Mittauksen jälkeen tulokset syötetään erilliselle ohjelmistolle, joka laskee pakkauksen optimaalisen hengittävyyden. Yhdessä saatujen mittaustulosten, pakkauskalvon läpäisyarvojen sekä pakkauksen kokoon liittyvien yksityiskohtien kanssa saadaan lopulta laskettua pakkauskalvoon tarvittavien laserperforointireikien määrä ja koko, joilla tuotteen säilyvyys pidentyy. Tuotteen maksimaalisen säilyvyyden löytämiseksi ovat uusintamittaukset mahdollisia. Huomioitavaa on, että tuoretuotteiden hengitysnopeus vaihtelee satokauden ja eri lajikkeiden välillä. Esim. varhaisperunoiden hengitysnopeus poikkeaa edellissyksyllä kerättyjen perunoiden vastaavasta määreestä. Fast Respiration Meter -laitteella voidaan löytää jokaiselle tuotteelle ja lajikkeelle optimaalisin pakkaus jokaiseen eri vuodenaikaan.

 

Amerplast on myös investoinut PerfoTecin mikroperforointilaitteistoon Tampereen tehtaalleen. Laser polttaa silminnähden näkymättömän pieniä mikroreikiä ja laitteiston sisäänrakennettu kamera tarkistaa jokaisen reiän koon oikeaksi. Tämä mahdollistaa jatkuvan laadunvalvonnan korkealuokkaisten ja tarkkojen mikroperforoitujen kalvojen valmistuksessa.

 

Lue lisää PerfoTec-mikroperforointimenetelmästä >>

Katso miten laserperforointilaite toimii Amerplastin Tampereen tehtaalla