Kestävä kehitys

Kestävää välittämistä

Ihmisistä välittämistä

Amerplastille sosiaalinen vastuu tarkoittaa sekä eettisiä liiketoimintaperiaatteita kaikissa toiminnoissamme että myös kunnioitusta ihmisoikeuksia ja työntekijöitä kohtaan.

Sosiaalisen vastuun toiminnan avainalueita ovat laatu ja työturvallisuus, työntekijöiden hyvinvointi ja ammatillinen kehitys. Työturvallisuus on meille tärkeää ja tavoitteemme on olla Nolla työtapaturmaa työpaikka. Amerplastin työterveyshuolto kattaa työntekijöiden terveyden ylläpitämisen ja edistämisen.

Ympäristöstä välittämistä

Ympäristötietous ja keskustelu pakkauksien vähentämisestä ja ekologisemmista vaihtoehdoista, kuten kierrätys- tai biohajoavienmateriaalien käytöstä on kasvanut. Lisääntyneestä tietoisuudesta huolimatta moni on silti edelleen epävarma muovipakkausten ekologisuudesta.

Muovin käyttö pakkausmateriaalina tarjoaa tutkitusti vähiten ympäristöä kuormittavan ja itse pakattua tuotetta parhaiten suojaavan vaihtoehdon. Kevyet ja entistä ohuemmat joustomuovipakkaukset vähentävät muovinraaka-ainetta ja säästävät kuljetuskustannuksia. Oikeanlainen pakkaus suojaa etenkin tuoretuotteita pilaantumiselta ja vähentää jätettä.

 

Get Green – Amerplast

Amerplast julkaisi oman Get Green ympäristöohjelman syyskuussa 2013. Get Green-ohjelman tavoitteena on kiinnittää Amerplastilaisten huomio oman toiminnan ympäristövaikutuksiin ja vähentää niitä. Get Green-ohjelman myötä on mm. jätteiden lajitteluun kiinnitetty erityishuomiota, päivitetty käytäntöjä ja kannustettu työntekijöitä ympäristöystävällisempiin työtapoihin.

 

Oman tuotannon jäte- ja hukkamuovin kierrätys

Valmistamme kaupan kasseja, joiden raaka-aineesta yli 90% on kierrätysmuovia. Suuri osa raaka-aineesta tulee omasta tuotannostamme, sillä pystymme kierrättämään kaiken oman polyeteenijätteen. Tehtaallamme on oma muovin uudelleengranulointijärjestelmä. Keräämme jonkin verran jätemuovia myös asiakkailtamme, esim. lavanympärysmuoveja jotka käytetään uudelleen muovikassien raaka-aineena.

 

 

Muovikassin ympäristövaikutuksista tutkittuja tuloksia

 

Kaupan muovikassit ovat olleet paljon keskusteluissa viimeaikoina. Monet maat ovat kieltäneet muovikassien käytön tai määränneet haittaveroja niille. EU:n ns. muovikassidirektiivi astui voimaan toukokuussa 2015, josta jäsenmailla on kahden vuoden siirtymäaika kohti maksullisia muovikasseja.

 

Suomen ympäristökeskuksen ja Lappeenrannan yliopiston v. 2009 tekemä OPTIKASSI-tutkimus tutki muovikassien tuotannon, käytön ja hävittämisen ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa todettiin, että kierrätysmuovista valmistettu muovikassi on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Vertailtavana oli neitseellisestä muoviraaka-aineesta valmistettu muovikassi, kierrätysmuovista tehty muovikassi, paperikassi, kangaskassi ja biohajoava muovikassi. Päinvastoin kuin yleistä käsitystä, puuvillainen kangaskassi kuluttaa huomattavasti luonnonvaroja. Kangaskassin valmistuksessa kuluttaa paljon vettä ja energiaa. Tutkimuksen mukaan biohajoava muovikassi oli ympäristön kannalta huonoin vaihtoehto. Suomessa kaupan muovikassit ovat osa jätehuoltojärjestelmää, kun muovikasseja käytetään yleisesti roskapusseina. Kaupan muovikassien käytön rajoittaminen tarkoittaisi erillisten roskapussien hankintaa.

Lue lisää OPTIKASSI-tutkimuksesta >>

 

Taloudellisesta vastuusta välittämistä

Taloudellinen vastuu merkitsee yhtiön taloudellisesti kannattavaa toimintaa ja arvoa osakkeenomistajille. Osaltamme vaikutamme taloudelliseen hyvinvointiin. Toimimme Euroopan lakien ja määräysten sekä hyvän tuotantotavan periaatteiden mukaan.