Työpaikkana

Motivoitunut henkilöstö

Amerplastin tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa ja Puolassa. Lisäksi meillä on myyntitoimistot Venäjällä, Saksassa ja Ruotsissa. Pääkonttorimme sijaitsee Tampereella ja työllistämme kaikkiaan noin 450 henkilöä.

Henkilöstön korkea motivaatio ja ammattitaito ovat menestyksemme kulmakiviä. Annamme työntekijöillemme vastuuta ja tarjoamme monipuolisia kehittymismahdollisuuksia. Innostuneet ja tavoitteisiin sitoutuneet tiimit ovat tärkeä osa jatkuvaa kehitystä.

 

Kannustamme luoviin ideoihin, tiimityöhön ja uusiin tapoihin tehdä työtä. Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat meille tärkeitä toiminnan lähtökohtia ja tavoitteenamme onkin olla ”Nolla työtapaturmaa” –työpaikka.

Monipuoliset uramahdollisuudet

Muovipakkausalan johtavana toimijana Amerplast tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia pakkausmaailmassa. Etsimme motivoituneita ammattilaisia, jotka haluavat edistää kuluttajien arkea käytännöllisemmillä ja toimivammilla pakkauksilla kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

 

Toimimme kansainvälisesti ja asiakkainamme on sekä kansallisia että monikansallisia yhtiöitä ja tunnettuja brändejä. Työpaikkasi voi olla logistiikkaketjussa tai tuotannossa– kalvonvalmistuksessa, painatuksessa, laminoinnissa tai saumauksessa. Lisäksi  meillä on mielenkiintoisia tehtäviä tukitoiminnoissa, kuten tuotekehityksessä, henkilöstöhallinnossa ja markkinoinnissa.

 

Amerplastilla on kattavat aloite-  ja palkitsemisjärjestelmät, joilla rohkaistaan työntekijöitä kehittämään omaa toimintaansa ja työympäristöään. Tuemme työntekijöidemme työhyvinvointia ja järjestämme erilaisia vapaa-ajantilaisuuksia tiimihengen kasvattamiseksi.

 

Innostunut ja sitoutunut henkilöstö on tärkeä voimavaramme. Pyrimme aina tekemään parhaamme ja kehittämään toimintaamme.

 

Kesätyöpaikat ja työharjoittelut

Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja työharjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille eri toiminta-alueillamme. Moni opiskelija on myös tehnyt lopputyönsä Amerplastille. Jos olet kiinnostunut työskentelemään meillä, seuraa avoimia työpaikkojamme tai ota yhteys henkilöstö-osastoomme.